ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BRINGANGYAL KFT. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.bringangyal.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.bringangyal.hu weboldalon keresztül történik.

 1. Cégadatok: lsd. impresszum

 2. A Vásárló: Az a személy, aki a honlapon (www.bringangyal.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

 1. Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 2. A Szerződési Feltételek a Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

 3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bringangyal.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Bringangyal Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Bringangyal Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.

 1. A Bringangyal áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 2. A Bringangyal Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 3. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

 4. A szerződés nyelve magyar.

 5. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. A Fiókom menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ügyfélszolgálatnak, vagy a Kapcsolati Űrlapon keresztül küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.1. pontban találja.

 2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

 3. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 5.  A termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 7. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 8. Megrendelés feladására a Bringangyal Webáruházban a Kosár használatával van lehetőség.

 9. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

 10. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 11. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

 12. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 13. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

 1. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem” gomb használatával teheti Kosarába.

 2. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető (a termékkép előtt található kis X-re kattintva).

 3. Ezt követően szintén ezen az oldalon választani tud az átvételi és fizetési módok közül.

 4. „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a „Számlázási adatok” címszó alatt meg kell adnia a rendeléshez és a kézbesítéshez szükséges adatokat.

 5. Az összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

 6. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (Megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés állapotát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, postaköltség nélküli fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

 3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 2 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

 5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 6. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

A fizetés az alábbi módokon történhet:

 • készpénzes fizetéssel – személyes átvételkor, a Szolgáltató üzletében

 • bankkártyás fizetéssel – személyes átvételkor a Szolgáltató üzletében, vagy a honlapon a Baironon kersztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 • utánvétes fizetéssel – a csomag átvételekor, a kiszállító futárnak, postásnak, automatának

_

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A postaköltség a vevőt terheli.
A Magyar Posta oda-vissza számolja a díjat.
_

A szállítás az alábbi módokon történik:

 • személyes átvétel – üzletünk Budapesten, a 13. kerületben, a Balzac utca 48/a szám alatt található

 • posta – az ár a csomag méretétől és súlyától függően változik

 • Foxpost automatákban

 • GLS csomagküldő szolgálattal

Tudjuk, hogy a megfelelő méret kiválasztása nem mindig egyszerű feladat, különösen internetes vásárlás esetén. Ezért probléma esetén szívesen kicseréljük a még nem használt terméket egy másikra. Személyes vásárlás esetén a vásárlás napjától számított 3 napon belül, internetes vásárlás esetén a vásárlás napjától számított 14 napon belül van lehetőség  az adott termék cseréjére. Ha a kívánt modell nem elérhető (nincs készleten, kifutott modell stb.) választhatszó másik termék, vagy visszaküldhető a termék az alábbiakban leírtak szerint:

 • Hogyan történik a csere?

  A vásárlástól számított 3 (személyes vásárlás), illetve 14 (internetes vásárlás) napon belül jelezni kell  csere iránti szándékot! Ez történhet a +36/20 555 3884-es telefonszámon, vagy e-mailben az info[kukac]bringangyal.hu címre küldött levélben, megnevezve benne azt a terméket, amit a Vevő vissza szeretne juttatni. Ne feledje beleírni a megrendelés számát is!

Mi szintén telefonon elmondjuk, vagy a válasz e-mailben megírjuk a csere menetét, mely a következők szerint történhet:

 • „Személyes vásárlás” vagy „Internetes vásárlás, személyes átvétellel” esetén a terméket kérjük, hozza vissza a Bringangyal Kerékpárboltba. A visszahozott terméket megvizsgáljuk, és ha az valóban új állapotban van, választhat helyette egy másik terméket. A cseréhez a blokkra/számlára mindenképpen szükség lesz, ezért kérjük, amennyiben interneten keresztül rendeli a terméket, a Fiókom menüpontban való bejelentkezés után nyomtassa ki és hozza magával az elektronikus számlát.

 • „Internetes vásárlás utánvéttel, utalással vagy Barion fizetéssel” esetén a cserélni kívánt terméket kérjük, hogy tegye vissza az eredeti dobozba és csomagolásba, majd juttassa vissza boltunkba. A választott új terméket újra kipostázzuk. Ezek a költségek a Vevőt terhelik.

Árkülönbözet esetén lehetőség van ráfizetésre, illetve visszafizetésre.

A termékeinkkel való folyamatos elégedettség különösen fontos számunkra! Ha nem elégedett 100%-osan a vásárolt termékünkkel, szívesen visszavesszük azt, a vásárlástól számított 3, illetve 14 napon belül. Annyi a kérésünk, hogy a terméken ne látszódjanak használat nyomai, ugyanabban az állapotban legyen, mint amiben a vásárláskor volt, az eredeti dobozban, csomagolásban megőrizve.

 • Személyes vásárlás esetén a vásárlás napjától számított 3, internetes vásárlás esetén a vásárlás napjától számított 14 napon belül van lehetőség az adott termék visszaküldésére, és annak árának visszatérítésére különösebb indoklás nélkül.

Hogy tudja visszajuttatni?

 • A vásárlástól számított 3, illetve 14 napon belül hívjon minket a +36/20 555 3884-es telefonszámon, vagy küldjön nekünk e-mailt az info[kukac]bringangyal.hu címre, megnevezve benne azt a terméket, amit vissza szerete juttatni. Ne feledje beleírni a megrendelés számát is!

Mi szintén telefonon elmondjuk vagy a válasz e-mailben megírjuk Önnek a visszavétel menetét, mely a következők szerint történhet:

 • A csomagot visszaküldheti postán (a postaköltség ez esetben a Vevőt terheli), vagy visszahozhatja személyesen hozzánk, a Boltba. A blokkra/számlára mindenképp szükség lesz, ezért amennyiben az interneten adta le rendelését, a Fiókom menüpontba való bejelentkezés után nyomtassa ki és hozza magával számláját.

  A beérkezett csomagot megvizsgáljuk, ha a termék valóban nem lett használva, új állapotban van, a termék vételárát visszaadjuk vagy 30 munkanapon belül visszautaljuk a Vevő részére az általa megadott bankszámlaszámra.

 1. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

 2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

 4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vásárló kifejezett hozzájárulása nélkül – nem jogosult.

 5. A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info{kukac}bringangyal.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

 6. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

 7. A Szolgáltató a megrendelt termékeket 1-3 munkanapon belül szállítja ki. Amennyiben a kiszállítás ennél hosszabb időt vesz igénybe, a Szolgáltató erről a vásárlót e-mailben értesíti.

 8. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

 1. A Vásárlónak az előre utalásos fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

 2. A Vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget, valamint a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

 3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

 4. A Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.