ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

​​

 1. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALAPFOGALMAI
  1.1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
  Cégnév: BRINGANGYAL KFT.
  Cég képviselő: Szűcs László
  Cég székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 134. I. em. 2.
  Cég adószáma: 23572898-2-42
  Cégjegyzékszám: 01-09-971965
  Cégbejegyzés kelte: 2011. október 25.
  A továbbiakban Szolgáltató.

  1.2. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE
  Postacíme: 1136 Budapest, Balzac utca 48/a
  Üzlethelyiség címe: 1136 Budapest, Balzac utca 48/a
  Telefon: +36 20 555 3884

  E-mail: info@bringangyal .hu
  Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9-19 óra között hívható.

  1.3. A VÁSÁRLÓ
  Az a személy, aki a honlapon (www.bringangyal.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

   

 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA
  Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános
  feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar
  jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

  2.1. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
  A Szerződési Feltételek a Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

  2.2. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak
  mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2016. január 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

   

 3. A SZOLGÁLTATÁS
  A Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

   

 4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

  4.1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
  A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, mely egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikora  Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.

  4.2. RENDELÉS MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, ELÁLLÁS JOGA
  A vásárló a rendeléstől elállhat a rendelés teljesítéséig. Teljesített rendelés esetén 8 munkanapon belül a vásárló a termék megvásárlásától elállhat. Elállás esetén a terméket a Vásárló köteles visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a termék visszajuttatásától számított 30 napon belül a termék vételárát visszafizeti.

  4.3. FIZETÉSI FELTÉTELEK
  A fizetés az alábbi módokon történhet:
  - készpénzes fizetéssel (személyes átvételkor, a Szolgáltató üzletében)
  - utánvétes fizetéssel (a kiszállító futárnak, a csomag átvételekor)
  - bankkártyás fizetéssel (személyes átvételkor, a Szolgáltató üzletében)
  - előre utalással (a rendelt termék vételárának előzetes átutalása a Szolgáltató bankszámlájára: 10700079-66971049-51100005

   

 5. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

  5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége
         5.1.1. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének
  teljesítése ellenében.
         5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
          5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
          5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása nélkül - nem jogosult
         5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése      
  A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info/kukac/bringangyal.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.
         5.1.6. Határidőhöz kötött szolgáltatáso
  A Szolgáltató a megrendelt termékeket 1-3 munkanapon belül szállítja ki. Amennyiben a kiszállítás ennél hosszabb időt vesz igénybe, a Szolgáltató erről a vásárlót e-mailben értesíti.
         5.1.7. Szállítási feltételek
  A megrendelt terméket az Elit Expressz futárszolgálat szállítja ki. Szállítási költségek vidékre, lsd. www.elitexpressz.hu oldalon


  5.2. A VÁSÁRLÓ ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
         5.2.1. A Vásárlónak az előre utalásos fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.
         5.2.2. A Vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget, valamint a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
         5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.
         5.2.4. A Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.