ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kedves Vásárlónk!
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BRINGANGYAL KFT. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.bringangyal.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.bringangyal.hu weboldalon keresztül történik.

1SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALAPFOGALMAI

1.1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

CÉGADATOK

Cégnév:      BRINGANGYAL KFT.

Székhely:   1143 Budapest, Hungária körút 134. I. em. 2.

Postacím:  1136 Budapest, Balzac utca 48/a

Üzlethelyiség címe:  1136 Budapest, Balzac utca 48/a

Képviselő:  Szűcs László

Céget bejegyző bíróság neve:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:  01-09-971965

Cégbejegyzés kelte:  2011. október 25.

Adószám:  23572898-2-42

Számlavezető pénzintézet:  CIB Bank

Bankszámlaszám:  10700079-66971049-51100005

Email:  info[kukac]bringangyal.hu

Telefon:  +36 20 555 3884

Telefon:  Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 10-18 óra között hívható

1.1. A VÁSÁRLÓ

Az a személy, aki a honlapon (www.bringangyal.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A Szerződési Feltételek a Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bringangyal.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Bringangyal Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Bringangyal Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

3ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A Bringangyal áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.2. A Bringangyal Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3.3. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

3.4. A szerződés nyelve magyar.

3.1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

4REGISZTRÁCIÓ

4.1. A Fiókom menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

5.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ügyfélszolgálatnak, vagy a Kapcsolati Űrlapon keresztül küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

6MEGRENDELÉS

6.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.1. pontban találja.

6.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

6.3. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

6.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

6.5. A termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

6.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6.7. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.8. Megrendelés feladására a Bringangyal Online áruházban a Kosár használatával van lehetőség.

6.9. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

6.10. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6.11. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

6.12. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

7A KOSÁR HASZNÁLATA

7.1. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba tesz” gomb használatával teheti Kosarába.

7.2. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető (az ÁFA összege előtt található kis piros X-re kattintva).

7.3. Ezt követően szintén ezen az oldalon választani tud az átvételi és fizetési módok közül.

7.4. „Indulás a pénztárhoz most" gombra kattintva a "Számlázási cím adatok hozzáadása/szerkesztése" címszó alatt meg kell adnia a rendeléshez és a kézbesítéshez szükséges adatokat. Lehetősége van eldönteni, hogy "Fiók létrehozása és irány a pénztár" vagy "Vendégként megy a pénztárhoz" gombbal megy tovább.

7.5. Az összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

7.6. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Megrendelés megerősítése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Figyeljen rá, hogy az Általános szerződési feltételek-et (ÁSZF) el kell fogadnia ahhoz, hogy megrendelését elküldje és érvényesíteni tudja.

8AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

8.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a megrendelés jelszavát, a rendelés állapotát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

8.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

8.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 2 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

8.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

9FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

9.1. A FIZETÉS AZ ALÁBBI MÓDOKON TÖRTÉNHET

FIZETÉS

készpénzes fizetéssel: személyes átvételkor, a Szolgáltató üzletében

bankkártyás fizetéssel: személyes átvételkor, a Szolgáltató üzletében

utánvétes fizetéssel: a csomag átvételekor, a kiszállító futárnak, postásnak

A postaköltség a vevőt terheli. A posta oda-vissza számolja a díjat.

9.2. A SZÁLLÍTÁS AZ ALÁBBI MÓDOKON TÖRTÉNIK

SZÁLLÍTÁS

személyes átvétel: üzletünk Budapesten, a 13. kerületben, a Balzac utca 48/a szám alatt található

posta: az ár a csomag méretétől és súlyától függően változik

futárszolgálattal: A szolgáltatás jelenleg csak Budapest területén belül működik és egyenlőre az Elit Expressz futárszolgálat által

A szállítási módok bővülése várható.

10JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

10.1. A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSÉGE

10.1.1. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

10.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

10.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

10.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása nélkül - nem jogosult.

10.1.5. A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info/kukac/bringangyal.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

10.1.6. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

10.1.7. A Szolgáltató a megrendelt termékeket 1-3 munkanapon belül szállítja ki. Amennyiben a kiszállítás ennél hosszabb időt vesz igénybe, a Szolgáltató erről a vásárlót e-mailben értesíti.

10.2. A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGE

10.2.1. A Vásárlónak az előre utalásos fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

10.2.2. A Vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget, valamint a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

10.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

10.2.4. A Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.