ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALAPFOGALMAI
1.1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Cégnév: BRINGANGYAL KFT.
Cég képviselő: Szűcs László
Cég székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 134. I. em. 2.
Cég adószáma: 23572898-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-971965
Cégbejegyzés kelte: 2011. október 25.
A továbbiakban Szolgáltató.
1.2. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE
Postacíme: 1136 Budapest, Balzac utca 48/a
Üzlethelyiség címe: 1136 Budapest, Balzac utca 48/a
Telefon: +36 20 555 3884
E-mail: info@bringangyal .hu
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9-19 óra között hívható.
1.3. A VÁSÁRLÓ
Az a személy, aki a honlapon (www.bringangyal.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.
2.1. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
A Szerződési Feltételek a Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
2.2. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2016. január 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

3A SZOLGÁLTATÁS
A Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA
4.1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, mely egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikora  Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.
4.2. RENDELÉS MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, ELÁLLÁS JOGA
A vásárló a rendeléstől elállhat a rendelés teljesítéséig. Teljesített rendelés esetén 8 munkanapon belül a vásárló a termék megvásárlásától elállhat. Elállás esetén a terméket a Vásárló köteles visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a termék visszajuttatásától számított 30 napon belül a termék vételárát visszafizeti.
4.3. FIZETÉSI FELTÉTELEK
A fizetés az alábbi módokon történhet:
- készpénzes fizetéssel (személyes átvételkor, a Szolgáltató üzletében)
- utánvétes fizetéssel (a kiszállító futárnak, a csomag átvételekor)
- bankkártyás fizetéssel (személyes átvételkor, a Szolgáltató üzletében)
- előre utalással (a rendelt termék vételárának előzetes átutalása a Szolgáltató bankszámlájára: 10700079-66971049-51100005)

5JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége
5.1.1. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása nélkül - nem jogosult.
5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info/kukac/bringangyal.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.
5.1.6. Határidőhöz kötött szolgáltatások
A Szolgáltató a megrendelt termékeket 1-3 munkanapon belül szállítja ki. Amennyiben a kiszállítás ennél hosszabb időt vesz igénybe, a Szolgáltató erről a vásárlót e-mailben értesíti.
5.1.7. Szállítási feltételek
A megrendelt terméket az Elit Expressz futárszolgálat szállítja ki. Szállítási költségek vidékre, lsd. www.elitexpressz.hu oldalon

5.2. A VÁSÁRLÓ ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5.2.1. A Vásárlónak az előre utalásos fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.
5.2.2. A Vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget, valamint a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.
5.2.4. A Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.